ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.» στη θέση «Αστραπή» (Ισχύος 8 MW ), στη θέση «Σαμπάλες» (Ισχύος 16 MW ) και στη θέση «Σωρός» (Ισχύος 9 MW ) του Δήμου Ερμιόνης Ν. Αργολίδας. 

Φορέας: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε (2011).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκής Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 3.024 KWp στη θέση «Βοσκαριά» Δήμου Κρανιδίου Ν. Αργολίδας.

Φορέας: ΑΡΓΟΛΙΣ ΕΠΕ (2007).

 

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/ΒΣΠΗΕ) ισχύος 99,99 ΚWp στη θέση «Περιβόλι», Δήμου Μόβρης του Νομού Αχαΐας. 

Φορέας: Σπύρος Σταυρόπουλος & Σια Ο.Ε. (2007).

 

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/ΒΣΠΗΕ) ισχύος 997,5 ΚWp στη θέση «Έξω Παλιάμπελα», Δήμου Μόβρης του Νομού Αχαΐας.

Φορέας: Δημήτριος Σταυρόπουλος & Σια Ο.Ε. (2007).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΑΣΠΗΕ» Ισχύος 15 MW στη Θέση «Τσούκα» Δήμου Σκιρίτιδας Ν.

Φορέας: International Technological Application Ltd (2006).