ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Αντιπλημμυρικών Έργων και της Οριοθέτησης Ποταμού Αλφειού. 

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2012).

 

Μελέτη Υδροδότησης Δήμου Λαρισού.

Φορέας: Δήμος Λαρισού Νομού Αχαΐας (2009).

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δικτύου στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νέας Περάμου Ν. Αττικής.

Φορέας: Δήμος Νέας Περάμου Ν. Αττικής (2009).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της «Μελέτης Επέκτασης Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στην Περιοχή της Δυτικής Αχαΐας»

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2011).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δικτύου Αποχέτευσης και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκιρίτιδας Ν. Αρκαδίας.

Φορέας: Δήμος Σκιρίτιδας Ν. Αρκαδίας (2008).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νέων Υδρογεωτρήσεων στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

Φορέας: Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. (2008).

 

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Διπλής Αεροποίησης Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Φορέας: Οικομεσογειακή Real Estate Τεχνική – Τουριστική – Ενεργειακή Α.Ε. (2008).

 

Περιβαλλοντική Θεώρηση στα πλαίσια της μελέτης «Οδός Διασταύρωση Αφήσσου – Παράκαμψη Αφήσσου – Λεφόκαστρο – Κάλαμος – Χόρτο – Παράκαμψη Μηλίνας – Πλατανιάς»

Φορέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2008).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οριοθέτησης και Έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος ποταμού Μεγανίτη Ν. Αχαΐας.

Φορέας: Μοχλός Α.Ε. (2008).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επειγόντων Αντιπλημμυρικών Έργων στον Ποταμό Βουραϊκό στη θέση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Διακοπτού.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2008).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκαταστάσεων Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών και Υλικών Κατεδαφίσεων στην Περιοχή Φύχτι Δήμου Φυλής Ν. Αττικής.

Φορέας: Κ. Δεβετζόγλου ΑΒΕΤΕ (2007).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Αποθήκης μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων – Παλαιών Σιδήρων και Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στη θέση Μικρό Κατερίνη του Δήμου Μάνδρας Ν. Αττικής

Φορέας: ΦΑΙΔΡΑ ΕΠΕ (2007).

 

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Ανόρυξη Υδρογεώτρησης στον Οικισμό Περιβόλια του Δ.Δ. Παλαιοπύργου του Δήμου Πυλλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Δήμος Πυλλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας (2006).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Ν. Αρκαδίας.

Φορέας: Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας (2006).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών για το Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Επιφάνειας Φωσφογύψου στην Περιοχή Σχιστού – Περάματος Ν. Αττικής.

Φορέας: Κ. Δεβετζόγλου ΑΒΕΤΕ (2005).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Υδρευτικών Έργων στα Πλαίσια του Έργου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Δήμου Φαρρών Ν. Αχαΐας.

 Φορέας: Δήμος Φαρρών Ν. Αχαΐας (2006).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Υδρομάστευσης της Πηγής Ύδρευσης Κλειτορίας Δήμου Λευκασίου.

Φορέας: Δήμος Λευκασίου Ν. Αχαΐας (2005).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φραγμάτων Εμπλουτισμού στην Ημιορεινή Ζώνη του Δήμου Μόβρης Νομού Αχαΐας.

Φορέας: Δήμος Μόβρης  Ν. Αχαΐας (2005).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της μελέτης «Επείγοντα Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Βουραϊκό».  

Φορέας: Ν/Α Αχαΐας (2007).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των υδρευτικών έργων στα πλαίσια του Έργου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δήμου Φαρρών Ν. Αχαϊας.

Φορέας: Δήμο Φαρρών Ν. Αχαΐας (2006).

 

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Τεχνητού Εμπλουτισμού Νοτιοδυτικής Αχαΐας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2005).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αγωγού Μεταφοράς Νερού για την Υδροδότηση του Δ.Δ. Κολλινών του Δήμου Σκιρίτιδας Νομού Αρκαδίας.

Φορέας: Δήμο Σκιρίτιδας Ν. Αρκαδίας (2005).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Επαρχιακής Οδού προς Άνω Γλάστρα Δήμου Λευκασίου.

Φορέας: Δήμος Λευκασίου Ν. Αχαΐας (2005).

 

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Υδροδότησης του Δ.Δ. Σαγεϊκων του Δήμου Μόβρης.

Φορέας: Δήμος Μόβρης  Ν. Αχαΐας (2005).

 

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό του χώρου ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπάτων.

Φορέας: Δήμος Σπάτων Ν. Αττικής (2004).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Ανόρυξης Υδρευτικής  Γεώτρησης στην Περιοχή Κλοκός Δήμου Καλαβρύτων.

Φορέας: Τουριστικά Ακίνητα Καλαβρύτων (2004).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικού Έργου Σπολάϊτας Δήμου Νεάπολης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (2004).

 

Μελέτη Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Αλυκών Λεχαινών.

Φορέας: Ν.Α. Ηλείας / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2004).

 

Μελέτη Αξιολόγησης Εναλλακτικών Περιοχών Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Δήμου Καλαμάτας.

Φορέας: Δήμος Καλαμάτας (2004).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων στα πλαίσια της «Μελέτης δύο Λιμνοδεξαμενών και Αρδευτικού Δικτύου στους Δήμους Φαρρών - Ωλενίας».

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (2003).

 

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Βελτίωσης Επαρχιακού Δρόμου Κομηλιό–Δράγανο–Αθάνι Ν. Λευκάδας.

Φορέας: Ν.Α. Λευκάδας – Δ.Τ.Υ. (2004).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Νέας Επαρχιακής Οδού Γιαννιτσοχώρι – Νέα Φιγαλία.

Φορέας: Περιφ. Δυτ. Ελλάδας / Δ.Δ.Ε. / 2002

 

Μελέτη Διάθεσης Βιολογικά Επεξεργασμένων Αποβλήτων από τις Εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της Π.Ε.Σ. Αιγιάλειας.

Φορέας: Π.Ε.Σ. Αιγιάλειας (2002).

 

Αναθεώρηση Σχεδιασμού (πλαίσιο) Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας- Δ/νση Έργων (2002).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της «Μελέτης των έργων Οδικής Παράκαμψης Μαραθώνα».

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΔΕ – ΕΣΕΑ (2002).

 

Μελέτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας.

Φορέας: Ν.Α. Αρκαδίας - Δ/νση Υποδομών (2002).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της «Μελέτης των Έργων Πρόσβασης στο Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά».

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΔΕ - ΕΣΕΑ (2001).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής  Αχαΐας.

Φορέας: «Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας Α.Ε.» (2001).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της «Μελέτης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τυροκομείου Καλαβρύτων».

Φορέας: Ένωση Αγροτικών Συν/μών Καλαβρύτων (2001).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αρδευτικού Έργου Αρδευτικού Έργου Σπολάϊτας Δήμου Νεάπολης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2004).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στις Λεκάνες Αλφειού – Πηνειού και Λιμνοδεξαμενών Τριταίας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2000).

 

Έρευνα Δυνατοτήτων Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων σε Εξοφλημένα Μεταλλεία (Α΄ Φάση).

Φορέας: Οργανισμός Αθήνας (1999).

 

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στο Όρος Αίπος του Δήμου Ομηρούπολης Νομού Χίου.

Φορέας: Δήμος Ομηρούπολης (1999).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Ύδρευσης Δ.Δ. Φλόκα Δήμου Ωλενίας.

Φορέας: Δήμος Ωλενίας Νομού Αχαΐας (1999).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης του «Συνδέσμου Ύδρευσης Δ.Δ. Βραχνεΐκων, Μιντιλογλίου, Ροΐτικων, Μονοδενδρίου» Ν. Αχαΐας.

Φορέας: Σύνδεσμο Ύδρευσης Δ.Δ. Βραχνεΐκων, Μιντιλογλίου, Ροΐτικων, Μονοδενδρίου (1999).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικού Κυκλώματος Λίμνης Πλαστήρα: Διάνοιξη Ανατολικής Παραλίμνιας Οδού από Κόμβο Μορφοβουνίου Μέχρι Κόμβο Μεσενικόλα (4 χλμ.) και από Κόμβο Μεσενικόλα μέχρι Αγ. Αθανάσιο Λαμπερού (7 χλμ.) και Βελτίωση Τμήματος Καλύβια Πεζούλας - Νεοχώρι (4 χλμ.) της Δυτικής Παραλίμνιας.

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ / Δ.Μ.Ε.Ο.  (1998).


Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμνοδεξαμενών Μακρινίτσας, Πλατανορέματος και Ξεριά Ν. Μαγνησίας.

Φορέας: Υπ. Γεωργίας - Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων (1998).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Πλαίσια Μελέτης - Κατασκευής Βελτίωσης - Αναβάθμισης Τμήματος Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, από Πλατεία Ροδινίου (χ.θ.0+00) έως το Φαληράκι (χ.θ.10+00).

Φορέας: Ν.Α. Δωδεκανήσου / Κ/Ξ "Στεφάνου – Γιανακόπουλος - ΕΡΚΑΤ Α.Ε." (1996).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικού Έργου Σιταγρών, Μυλοποτάμου, Φωτολίβους, Καλού Αγρού και Προσοτσάνης Νομού Δράμας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων (1996).

 

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης Ανισόπεδου Κόμβου στο Σημείο Συμβολής της Επαρχιακής Οδού Αεροδρόμιο - Ανατολικές Ακτές στην Εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου.

Φορέας: Ν.Α. Δωδεκανήσου / Κ/Ξ "Στεφάνου – Γιανακόπουλος - ΕΡΚΑΤ Α.Ε." (1996).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Προέγκριση Χωροθέτησης Τμήματος Επαρχιακής Οδού Αεροδρόμιο - Ανατολικές Ακτές Νήσου Ρόδου.

Φορέας: Ν.Α. Δωδεκανήσου / Κ/Ξ "Στεφάνου – Γιανακόπουλος - ΕΡΚΑΤ Α.Ε." (1996).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικού Φράγματος Παναγιώτικο Νεοχωρίου Ν. Μαγνησίας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων (1995).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικού Έργου Μαντουδίου Ν. Εύβοιας.

Φορέας: ΥΠ.ΕΘ.Ο. (1995).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίου Ν. Κορινθίας.

Φορέας: Κοινότητα Καμαρίου Νομού Κορινθίας (1995).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικού Έργου Βίστριζα Ν. Φθιώτιδας.

Φορέας: Υπ. Γεωργίας - Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων (1995).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκροτήματος Παραγωγής Σκυροδέματος, Θραύσης Αδρανών και Παραγωγής Ασφαλτικών στην Περιοχή Άγιος Λουκάς, Κοινότητα Κορνοφωλιάς, Ν. Έβρου.

Φορέας: «ΕΒΡΟΣ Α.Ε» (1992).

 

Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Ρυπανθείσας Υδρογεώτρησης από Βιομηχανικά Απόβλητα, Οινόφυτα Βοιωτίας.

Φορέας: Λάμπου ΕΠΕ (1990).

 

Έρευνα Περιοχών Αποθέσεως Απορριμμάτων σε Σχέση με τη Μόλυνση των Υπόγειων νερών (περιοχές Αττικής και Ιεράπετρας).

Φορέας: Υ.Χ.Ο.Π. (1986).