ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παρνασσού.

Φορέας: Δήμος Δελφών (2012 - 2013).

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ανέγερση νέου κτιρίου του Λυκείου Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς.
Φορέας: Δήμος Μονεμβασιάς (2012).

Μελέτη Οδικού Άξονα Χαλκίδας – Κύμης (Μεσογειακή Χάραξη) – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΜΕΟ (2010 - 2011).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Θουρίας.

Φορέας: Δήμος Θουρίας (2010).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την περιοχή Βλυχάδα Ι & Βλυχάδα ΙΙ Δήμου Νέας Περάμου.

Φορέας: Δήμος Νέας Περάμου Ν. Αττικής (2010).

 

Γεωλογική Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας Πλατανιά - Μηλίνας Δήμου Σηπιάδος Ν. Μαγνησίας.

Φορέας: Δήμος Σηπιάδος Νομού Μαγνησίας (2009).

 

Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Βλαχοκερασίας Δήμου Σκιρίτιδας Νομού Αρκαδίας - Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Δήμος Σκιρίτιδας Νομού Αρκαδίας (2009).

 

Προκαταρκτική Μελέτη Σύνδεσης Δρόμου Παράκαμψης Πόλης Χίου με Επαρχιακή Οδό Χίου – Βολισσού (Ευρεία Παράκαμψη Βροντάδου) – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Χίου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2009).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα Πλαίσια του Γ.Π.Σ. του Δήμου Νέας Περάμου.

Φορέας: Δήμος Νέας Περάμου Ν. Αττικής (2008).

 

Μελέτη Οδού Διασταύρωσης Αφήσου - Παράκαμψη Αφήσου – Λεφόκαστρο. Σύνταξη Φακέλου Έργου και Τευχών Διακήρυξης.

Φορέας: Ν.Α. Μαγνησίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2008).

 

Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων και Οριοθέτηση Ποταμού Αλφειού – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2007).

 

Προκαταρκτικής Μελέτης Οδού Διασταύρωσης Αφήσσου - Παράκαμψη Αφήσσου – Λεφόκαστρο – Κάλαμος – Χόρτο - Παράκαμψη Μηλίνας – Πλατανιάς – Γεωλογική Μελέτη.

Ανάδοχος της Γεωλογικής Μελέτης. Φορέας: Ν.Α. Μαγνησίας / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007).

 

Γεωλογική - υδρογεωλογική Μελέτη για την διάθεση βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007).

 

Μελέτη αντιμετώπισης έκτακτων γεωλογικών προβλημάτων στην περιοχή του γηπέδου Μιντιλογλίου Δήμου Παραλίας Ν. Αχαΐας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007).

 

Μελέτη Αντιμετώπισης Έκτακτων Γεωλογικών Προβλημάτων Δρόμου προς Περιοχή Γελαδινό – Γέφυρας Χειμάρρου Πόρος της Κοινότητας Καλετζίου  Ν. Αχαΐας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση της περιοχής «Πάτημα ΙΙ» της Κοινότητας Μαγούλας Νομού Αττικής.

Φορέας: Κοινότητα Μαγούλας Ν. Αττικής (2006).

 

Γεωλογική Αναγνώριση και Υδρογεωλογικός Έλεγχος στα Πλαίσια της Οριστικής Μελέτης της Οδού Περιστέρα – Μεσορούγι – Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Φορέας: Ν. Α. Αχαΐας -  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2004).

 

Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη φράγματος Σχοινιά Ν. Καρπάθου και λιμνοδεξαμενής Βασιλικά Ν. Λέσβου στα πλαίσια της Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Γ΄ ΚΠΣ του Υπ. Γεωργίας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (2005).

 

Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη του Έργου Μεταφοράς Νερού για την Υδροδότηση των Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας και Κολλινών του Δήμου Σκιρίτιδας.

Φορέας: Δήμος Σκιρίτιδας Ν. Αρκαδίας (2005).

 

Γεωλογική μελέτη  Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Παπανικολού» του Δήμου Συμπολιτείας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας – Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2005).

 

Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη Φράγματος Ποταμού Λιθαίου Νομού Τρικάλων.

Φορέας: Ν.Α. Τρικάλων – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2005).

 

Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη του Έργου Μεταφοράς Νερού για την Υδροδότηση των Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας και Κολλινών του Δήμου Σκιρίτιδας.

Φορέας: Δήμος Σκιρίτιδας Ν. Αρκαδίας (2005).

 

Γεωλογική – υδρογεωλογική Μελέτη Κατασκευής Φραγμάτων Εμπλουτισμού στην Ορεινή – Ημιορεινή Ζώνη του Δήμου Μόβρης Ν. Αχαΐας.

Φορέας: Δήμος Μόβρης Ν. Αχαΐας (2004).

 

Γεωλογική Μελέτη του Δρόμου Σύνδεσης Ροδιάς με Ε.Ο. Πατρών – Καλαβρύτων.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2004).

 

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό του χώρου ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπάτων.

Φορέας: Δήμος Σπάτων Ν. Αττικής (2004).

 

Μελέτη Αξιολόγησης Εναλλακτικών Περιοχών Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Δήμου Καλαμάτας.

Φορέας: Δήμος Καλαμάτας (2003).

 

Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη Γέφυρας Χειμάρρου Πόρος Καλεντζίου.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2003).

 

Μελέτη Δύο (2) Λιμνοδεξαμενών και Κεντρικού Αρδευτικού Δικτύου στους Δήμους Φαρρών και Ωλενίας Νομού Αχαΐας. Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2003).

 

Γεωλογική – υδρογεωλογική & Γεωτεχνική Μελέτη Νέου ΧΥΤΑ Δήμου Πάτμου.

Φορέας: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (2003).

 

Γεωλογική – υδρογεωλογική Μελέτη Διάθεσης Βιολογικά Επεξεργασμένων Αποβλήτων από τις Εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της Π.Ε.Σ. Αιγιαλείας.

Φορέας: Π.Ε.Σ. Αιγιαλείας (2003).

 

Μελέτη Πρόσβασης στο Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ (2003).

 

Μελέτη Παραλιακής Οδού Νομού Ηλείας – Γεωλογικές Μελέτες

Φορέας: Ν.Α. Ηλείας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2002).

 

Γεωλογική - Γεωτεχνική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Βαθέος Νομού Σάμου (2002).

 

Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Βαθέος Νομού Σάμου (2002).

 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας. Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Αρκαδίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2002).

 

Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη Αντιμετώπισης Εδαφικών Ασταθειών και Κατολισθήσεων Περιοχής Υδρομαστεύσεων Πηγών Κουκουράβας Ν. Μαγνησίας.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Βόλου (2002).

 

Γεωλογική - υδρογεωλογική Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Πηγής Μάνα Πορταριάς.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Βόλου (2002).

 

Μελέτης παράκαμψης Πόλης Γρεβενών, Εξωτερικός Δακτύλιος – Γεωλογική Μελέτη

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2002).

 

Μελέτη Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμων στην Ευρύτερη Περιοχή της Λαμίας (Τμήματα: α) Σκάρφεια-Λαμία, β) Λαμία-Ράχες και γ) Λαμίας-Γραβιά) – Γεωλογικές Μελέτες.

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ / Δ.Μ.Ε.Ο. (2002).

 

Γεωλογική - Γεωτεχνική Μελέτη στα Πλαίσια του Σχεδιασμού του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ανατολικής Σάμου.

Φορέας: Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Σάμου (2002).

 

Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη στα Πλαίσια του Σχεδιασμού του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Σάμου.

Φορέας: Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Σάμου (2002).

 

Γεωλογική Μελέτη Βελτίωσης Τμημάτων Οδού Σπερχειάδα – Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά (τμήμα από Διασταύρωση Κουτσούφλιανης έως Γραμμένη Οξυά).

Φορέας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2001).

 

Εκπόνηση Οριστικών Μελετών και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης στο Τμήμα 4.1.3.s, Παναγιά Γρεβενά (3ο τμήμα) της Εγνατίας Οδού – Γεωλογικές Μελέτες.

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2001).

 

Γεωλογική Μελέτη για την Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Δημιουργία Υποδομών Επισκεψιμότητας Ιστορικού Αρχαιολογικού Χώρου Τριφυλίας.

Φορέας: Ν.Α. Μεσσηνίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2001).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου στους οικισμούς Αρχαίας Ολυμπίας και Δρούβα.

Φορέας: Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (2001).

 

Μελέτης του Δρόμου Χώρα – Γαργαλιάνοι. Γεωλογική Μελέτη

Φορέας: Ν.Α. Μεσσηνίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2000).

 

Οριστική Γεωλογική Μελέτη για την Κατασκευή και Βελτίωση του Δρόμου Άγναντα - Άρτισσα – Καταρράκτης Ν. Άρτας.

Φορέας: Ν.Α. Άρτας -  Δ/νση Τεχνικών (2000).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον του 2ου Νεκροταφείου Πάτρας στα Διοικητικά όρια του Δήμου Μεσσάτιδος.

Φορέας: Δήμος Μεσσάτιδος Ν. Αχαΐας (2000).

 

Υδρογεωτεχνική Μελέτη για την Επέκταση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του 2ου Νεκροταφείου Πάτρας στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Μεσσάτιδος.

Φορέας: Δήμος Μεσσάτιδος Ν. Αχαΐας (2000).

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 105 περίπου στρ. στη θέση Ξανθουλιανά Κοινοτήτων Στερνών – Αρωνιού περιοχής Ακρωτηρίου Νομού Χανίων.

Φορέας: Στεγαστικός Συνεταιρισμός Καταναλωτών Χανίων Ν. Κρήτης (2000).

 

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη για την χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου Δήμου Ξυλοκάστρου, Ν. Κορινθίας.

Φορέας: Δήμος Ξυλοκάστρου (1999).

 

Μελέτη Δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα Ν. Μεσσηνίας – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Μεσσηνίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (1999).

 

Μελέτη - κατασκευή βελτίωσης - αναβάθμισης τμήματος Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, από Πλατεία Ροδινίου (χ.θ.0+00) έως το Φαληράκι (χ.θ. 10+00) – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Δωδεκανήσου  -  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (1996).

 

Γεωλογική Μελέτη Οδός Ανθοχώρι - Κερασιά, Ν. Καρδίτσας.

Φορέας; Ν.Α. Καρδίτσας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (1996).

 

Μελέτη επί των συνθηκών ευστάθειας πρανών και εκδήλωσης κατολισθήσεων στο ορυχείο Ποζολάνης περιοχής Ξυλοκερατιάς Μήλου.

Φορέας: Εταιρεία "ΛΑΒΑ Α.Ε." (1996).

 

Μελέτη - Κατασκευή Τμήματος Επαρχιακής Οδού Αεροδρόμιο - Ανατολικές ακτές νήσου Ρόδου  – Γεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Δωδεκανήσου  -  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (1996).

 

Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη ανάντη της συμβολής στον Κηφισό μέχρι τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος.  Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη

Φορέας: Κ/Ξ "Έδραση Α.Τ.Ε. - Θεσσαλική Α.Τ.Ε." (1996).

 

Μελέτη για την απόθεση προϊόντων εκσκαφών της Ε.Λ. Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων στο ανενεργό λατομείο "Φράγκου", Άνω Λιόσια Αττικής.

Φορέας: Εταιρεία «ΕΡΓΑΣ Α.Ε.» (1995).

 

Συμπλήρωση στοιχείων μελέτης του έργου κατασκευής παράκαμψης Άνω Διακοφτού της οδού Πούντας – Καλαβρύτων – Γεωλογικές Μελέτες.

Φορέας: Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / τ.8η ΠΥΔΕ (1993).

 

Τεχνική μελέτη συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος, θραύσης αδρανών και παραγωγής ασφαλτικών, Περιοχή Άγιος Λουκάς, Κοινότητα Κορνοφωλιάς, Ν. Έβρου.

Φορέας: ΕΒΡΟΣ Α.Ε. (1992).

 

Μελέτη σήραγγας και προσβάσεων στην οδό Λαμίας - Καρπενησίου στη θέση Ράχες Τυμφρηστού.

Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων (1992).

 

Γεωλογική μελέτη για την εκμετάλλευση των σχιστόλιθων και των μαρμάρων της ευρύτερης περιοχής Ευδήλου Ικαρίας.

Φορέας: Ελληνική Εταιρεία για την Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (1987).