ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, Κατ΄ Εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007.

Φορέας: Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2011).

 

Μελέτη Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Λευκάδας.

Φορέας: Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Λευκάδας (2010).

 

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Φορέας: Υπ. Ανάπτυξης - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων (2008).

 

Υδρογεωλογική, Υδρολογική, Διαχειριστική Μελέτη Υδατικών Πόρων Δήμου Φαρρών.

Φορέας: Δήμος Φαρρών Νομού Αχαΐας (2004).

 

Μελέτη Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Αλυκών Λεχαινών.

Φορέας: Ν.Α. Ηλείας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2004).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Συνδυασμένης Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Πηγών Φλάμπουρο και Καλιακούδα.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Βόλου (2003).

 

Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μείζονος Υδρολογικής Λεκάνης Βόλου.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Βόλου (2003).

 

Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στις Λεκάνες Αλφειού – Πηνειού και Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Τριταίας. Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2000).

 

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων και μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων - Πιλοτική εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαϊδας.

Φορέας: Υ.Β.Ε.Τ./Γ.Γ.Ε.Τ (1998).

 

Αποδελτίωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και έργων σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας. Τμήμα 4, Υδατικά Διαμερίσματα Αν.Στερεάς και Αττικής.

Φορέας: Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας – Δ/νση Υδατικού Δυναμικού (1998).

 

Μελέτης Διαχείρισης και Προστασίας Υδατικών Πόρων Δυτικής Αχαΐας - Δυνατότητα Σύστασης Φορέα Διαχείρισης.

Φορέας: Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας (1995).