ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Το Υδατικό Πρόβλημα στην περιοχή της ΒΔ Αχαΐας και η εφαρμογή Τεχνητού Εμπλουτισμού.
Ξ.Σταυρόπουλος, Μ.Τζίμα. Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, Απρίλιος 2012, Κάτω Αχαΐα.


2) 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων - Διάθεση Υγρών Αποβλήτων.
Ξ.
Σταυρόπουλος. Ειδική Ημερίδα Δήμου Μεγανησίου, Μάρτιος 2012, Μεγανήσι.


3) Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού – Ποιοτική και Ποσοτική κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ξ.Σταυρόπουλος. Ημερίδα Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Ιανουάριος 2012, Σέρρες – Ξάνθη.


4) Περιβαλλοντικές μελέτες - Υγρά και στερεά απόβλητα στο γεωλογικό περιβάλλον.
Ξ.Σταυρόπουλος. Ειδική ημερίδα της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας, 15/02/2006, Αθήνα.


5) Groundwater recharge: Results from deep injection tests in Achaia aquifer systems, SW Greece.
Stavropoulos X. and Voudouris K. 5th International Symposium, June 2005, Berlin.


6) 
Διερεύνηση του Μηχανισμού Υφαλμύρινσης των πηγών Κάτω Σουλίου Μαραθώνα Ν.Αττικής.
Ξ.Σταυρόπουλος, Μ.Τζίμα. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 26-28/09/2001, Αθήνα.

7) Εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού στο παράκτιο υδροφόρο σύστημα του βόρειου τμήματος του Νομού Κορινθίας.
Ι.Κουμαντάκης, Α.Παναγόπουλος, Ξ.Σταυρόπουλος, Κ.Βουδούρης. 5ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, 12-14/11/1999, Λευκωσία.


8)Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Προβλήματα και προοπτικές εφαρμογής στο παράκτιο υδροφόρο σύστημα βόρειας Κορινθίας.
Α.Παναγόπουλος, Ι.Κουμαντάκης, Ξ.Σταυρόπουλος. Ημερίδα «Τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων», 1997, Ξάνθη.

9) Effects of urbanization to groundwater resources. The case of the Athenian basin. 
I.Koumantakis, X.Stavropoulos & A.Pananagopoulos, 1998.

10) Ποιοτικό καθεστώς υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών.
Ι.Κουμαντάκης, Ξ.Σταυρόπουλος, Ε.Γρηγοράκου. 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης - Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Λέσβος 1-4/9/1997.


11) Υπόγειοι υδροφορείς της βόρειας παραλιακής Κορινθίας. Αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων.
Ι. Κουμαντάκης, Ξ. Σταυρόπουλος. 3ο  Συνέδριο Ε.Ε.Δ.Υ.Π. "Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Παράκτιες Περιοχές", 29-31/5/1997, Σύρος.


12) Υδρογεωλογικό καθεστώς και συνθήκες εκμετάλλευσης υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών.
Ι.Κουμαντάκης, Ξ.Σταυρόπουλος, Δ.Δημητρακόπουλος. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας και του Συνδέσμου Γεωλόγων - Μεταλ/γων Κύπρου, 9-11/11/97, Θεσσαλονίκη.

13) 
Ο ρόλος των νερών στη διατήρηση της ισορροπίας του υγροτόπου της Στροφυλιάς, Δυτικής Αχαΐας.

Ξ.Σταυρόπουλος. Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, 1997, Σύρος.


14) Η σημασία των υπόγειων και των επιφανειακών νερών στη διατήρηση των υγροτόπων.
Ξ. Σταυρόπουλος. Ημερίδα Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας, 3-4/8/94, Κάτω Αχαΐα.


 
15) Γεωλογικά - Υδρογεωλογικά κριτήρια για την επιλογή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
Ξ.Σταυρόπουλος, Μ.Λιονής. Ημερίδα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με θέμα "Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Παρόν και Μέλλον", 20/2/95, Αθήνα.


16) Υδρογεωλογική συμπεριφορά του φλύσχη του δυτικού τμήματος  του  όρους Μόβρη.
Ξ.Σταυρόπουλος, Ι.Κουμαντάκης. 2ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, 24-28/11/93, Πάτρα.


 
17) Κατακόρυφες μεταγγίσεις υπόγειων νερών ελεύθερων υδροφόρων οριζόντων σε υποκείμενους (περιπτώσεις Δυτ. Αχαΐας και Βασιλικών Θεσσαλονίκης). 
Ι.Κουμαντάκης, Ξ.Σταυρόπουλος. 2ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, 24-28/11/93, Πάτρα.


18) Ποσοτική μείωση και ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών της παράκτιας ζώνης της ΒΔ Αχαΐας. 
Ξ. Σταυρόπουλος, Ι. Κουμαντάκης.  Συνέδριο "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων", Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 1992, Αθήνα.


 19) Ποιοτική  υποβάθμιση  των  υπόγειων  νερών  της  περιοχής  Κυλλήνης - Βαρθολομιού.
Ξ. Σταυρόπουλος, Χ. Θεοφίλη, Μ. Σταυροπούλου, Ι. Κουμαντάκης.  Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Παν/μιου Πατρών, 15-18/4/91, Πάτρα.


20) Ποιοτική  υποβάθμιση  των  υπόγειων  νερών  στη  βιομηχανική ζώνη  Οινοφύτων Βοιωτίας.
Ξ. Σταυρόπουλος.  Συνέδριο "Χημικά στο Περιβάλλον", Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3-6/9/90, Μυτιλήνη.


21) Macroseismic observation of the 1988 earthquakes  in  the  NW  Ellis,  Peloponnesus,  Greece.  Their  relation  to the neotectonic activity and the urban planning of  the area. 
Fritzalas K., Mourtzas N., Stavropoulos X. Συνέδριο Economic Geology and Geotechnics of Active Tectonic Regions, 3-7/4/89, London.


22)Υδρογεωλογική έρευνα στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης της Καλαμάτας.
Ι. Κουμαντάκης, Θ. Μιμίδης, Ξ. Σταυρόπουλος.  4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 29/5/88, Αθήνα.

23)Πρόσφατη τεκτονική εξέλιξη των ακτών της νήσου Σάμου. 
Ν.Μουρτζάς, Ξ. Σταυρόπουλος. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 29/5/88, Αθήνα.


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Σημειώσεις στα πλαίσια διδασκαλίας στο σεμινάριο: "Εκμετάλλευση και προστασία υπογείων υδάτων - τεχνική έργων". Ι.Τ.Ε.- ΕΛΚΕΠΑ.
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υπόγειων και Επιφανειακών Νερών. Πηγές Ρύπανσης  - Μέτρα Προστασίας. Σημειώσεις στα πλαίσια διδασκαλίας στο σεμινάριο: "Σύγχρονες μέθοδοι αξιοποίησης και προστασίας υπόγειων υδάτων". ΜΕΝΤΩΡ Μ.Κ.Χ. Διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες και περιλήφθηκαν στο τεύχος που εκδόθηκε από τους οργανωτές του σεμιναρίου.  Οι σημειώσεις διανεμήθηκαν στους φοιτητές του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., στα πλαίσια των ασκήσεων του μαθήματος "Υδρογεωλογία".
  • Ρύπανση Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών από Διάθεση Αποβλήτων Υψηλής Επικινδυνότητας. Συγγραφή από τους Ι. Κουμαντάκη, Ξ. Σταυρόπουλο, Γ. Σίμου και ομάδα καταρτιζόμενων Διπλωματούχων Μηχανικών στα πλαίσια του προγράμματος EUROFORM II του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.