ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

Τεχνική - Υδρογεωλογική Έκθεση για την Αδειοδότηση Υδρογεώτρησης Μονάδας Εκκολαπτηρίου στην Περιοχή «Συκιά» του Δήμου Οινιάδων Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε. (2010).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη κατασκευής γεωτρήσεων άντλησης θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της εταιρείας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» στην περιοχή Ακρωτήριο Τάπια Δήμου Εχιναίων Ν. Φθιώτιδας.

Φορέας: Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ. (2010).

 

Υδρογεωλογική – Τεχνική Μελέτη υδρομάστευσης πηγαίων αναβλύσεων στην περιοχή της οικιστικής ένωσης «Η Θραψερή Εύβοιας».

Φορέας: Οικιστική ένωση «Η Θραψερή Εύβοιας» ( 2009).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη α) Ερευνητικών Γεωτρήσεων στη Ροδινή Αχαΐας και β) Προσδιορισμού των Ποσοτικών και Ποιοτικών Στοιχείων των Υπόγειων Νερών στην Περιοχή Δρέπανου Αχαΐας.

Φορέας: VINCI CONSTRUCTION G.P. S.A.S (2009).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Λεκάνης Ποταμού Στρυμόνα.

Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Δ/νση Υδάτων (2009).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοπύργου Δήμου Πυλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Δήμος Πυλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας (2009).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη νέων υδρογεωτρήσεων στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

Φορέας: Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. (2008).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη ύδρευσης τοπικού διαμερίσματος Αχλαδοκάστρου Δήμου Πλατάνου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Δήμος Πλατάνου Ν. Αιτωλοακαρνανίας (2008).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη για την Ύδρευση της Νεμέας στη Νότια Περιοχή και Μέχρι την Νέα Εθνική Οδό.

Φορέας: Δήμος Νεμέας Ν. Κορινθίας (2007).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη για τον Έλεγχο της Νιτρορύπανσης του Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα της Περιοχής Νεμέας.

Φορέας: Δήμος Νεμέας Ν. Κορινθίας (2007).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Νοτιοδυτικής Αχαΐας.

Φορέας: Ν.Α. Αχαΐας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Άνω Κάμπου Δ.Δ. Στράνωμας Δήμου Πυλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φορέας: Δήμος Πυλήνης Ν. Αιτωλοακαρνανίας (2007).

 

Μελέτης Επέκτασης Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στην Περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση Δημοσίων Έργων (2006).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη των Θερμών Πηγών στις Θέρμες Νομού Ξάνθης.

Φορέας: Ν. Α. Ξάνθης – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (2006).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη για την Υδροδότηση του Δ.Δ. Σαγεϊκων του Δήμου Μόβρης.

Φορέας: Δήμος Μόβρης Ν. Αχαΐας (2005).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Πηγής Ύδρευσης Κλειτορίας Δήμου Λευκασίου.

Φορέας: Δήμος Λευκασίου Ν. Αχαΐας (2005).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Ν/Δ Αχαΐας.

Φορέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (2003).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Β/Δ Αχαΐας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Γεωλογίας & Υδρολογίας (2002).

 

Υδρογεωλογική – Υδρολογική Μελέτη των Ρεμάτων που Διαρρέουν την υπό Ένταξη στο Πολεοδομικό Σχέδιο Περιοχή του Δήμου Παραλίας και Οριοθέτηση Αυτών.

Φορέας: Δήμος Παραλίας Νομού Αχαΐας (2002).

Υδρογεωλογική Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Καρστικού Συστήματος Β/Δ ζώνης Δήμου Ξυλοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Ξυλοκάστρου (2002).

 

Μελέτη Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού Γεωτρήσεων Ποταμού Κράθι και Προτάσεις για τη Λήψη Μέτρων.

Φορέας: Δήμος Ακράτας Ν. Αχαΐας (2002).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Ευρύτερης Περιοχής Λεκάνης Βεγορίτιδας.

Φορέας:Ν.Α. Φλώρινας - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (2002).

 

Προκαταρκτική Μελέτη Υδρογεωλογικών Συνθηκών Περιοχής Παναρίτιου Δήμου Ξυλοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Ξυλοκάστρου (2002). 

 

Υδρογεωλογική Έρευνα Μαύρου Όρους Δήμου Ξυλοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Ξυλοκάστρου (2001).

 

Αναγνωριστική Υδρογεωλογική Μελέτη Δήμου Ακράτας.

Φορέας: Δήμος Ακράτας (2001).

 

Προκαταρκτική Μελέτη Προβλημάτων Υπόγειας Υδροφορίας Δήμου Ξυλοκάστρου.

Φορέας: Δήμος Ξυλοκάστρου (2000).

 

Υδρογεωλογική Μελέτη Κάμπου Μαραθώνα Ν. Αττικής.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Γεωλογίας & Υδρολογίας (1999).

 

Υδρογεωλογική Έρευνα για Τεχνητό Εμπλουτισμό των Υπόγειων Υδροφορέων της Βόρειας Παραλιακής και Ημιλοφώδους Ζώνης Νομού Κορινθίας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Γεωλογίας & Υδρολογίας (1999).

 

Οριστική Υδρογεωλογική μελέτη του Συμβουλίου Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κέρκυρας.

Φορέας: Συμβούλιο Περιοχής 4ης  Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κέρκυρας (1998).

 

Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και καθεστώτος εκμετάλλευσης υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών. Ποσοτικές, ποιοτικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, βελτιωτικές παρεμβάσεις και προοπτικές.

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Αθήνας (1998).

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την υδροδότηση των εγκαταστάσεων του ιχθυοτροφείου εταιρείας "Υδατοκαλλιέργειες Αλιάκμονα Α.Ε." στο Άργος Ορεστικό Ν. Καστοριάς.

Φορέας:Υδατοκαλλιέργειες Αλιάκμονα Α.Ε.(1998).

 

Υδρογεωλογική μελέτη για τις ανάγκες άρδευσης του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός (χ.θ.261+300 – χ.θ.287+000).

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ. - ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ (1998).

 

Υδρογεωλογική μελέτη για τις ανάγκες άρδευσης του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Αερινό - Παράκαμψης Λάρισας.

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ. - ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ (1998).

 

Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από διάθεση αποβλήτων υψηλής επικινδυνότητας.

Φορέας: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (1995).

 

Υδρογεωλογική μελέτη ευρείας περιοχής Κοινότητας Καρεϊκων Νομού Αχαΐας.

Φορέας: Κοινότητα Καρεϊκων  Ν. Αχαΐας (1995).

 

Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Φορέας: Ναυπηγεία Σαλαμίνας Α.Ε. (1993).

 

Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Δήμου Νέου Ηρακλείου, Νομού Αττικής.

Φορέας: Δήμος Νέου Ηρακλείου Ν. Αττικής (1993).

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την υδροδότηση των κτιριακών συγκροτημάτων των Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Φορέας: Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1993).

 

Ποσοτικό και ποιοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών στην περιοχή του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Φορέας: Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής (1993).

 

Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Κρανιδίου Ν. Αργολίδας.

Φορέας:Violex-Bic AΒEE (1993).

 

Υδρογεωλογική μελέτη λιγνιτοφόρου περιοχής Δράμας.

Φορέας: ΔΕΗ - Δ/νση Ανάπτυξης Ορυχείων (1991).

 

Οριστική Υδρογεωλογική μελέτη αναρίθμησης πηγών Στυμφαλίας, Νομού Κορινθίας.

Φορέας: Υπουργείο Γεωργίας (1991).

 

Υδρογεωλογική μελέτη ευρείας περιοχής βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας και Άνοιξης Ν. Αττικής.

Φορέας: Violex-Bic ABEE (1990).

 

Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και επίβλεψη της κατασκευής υδροληπτικών έργων σε περιοχές βιομηχανικών σφαγείων.

Φορέας: ΜΕΤΕΚ Α.Ε. (1989).

 

Έρευνα υπόγειας υδροφορίας Κεφαλονιάς.

Φορέας: Υπουργείο Χωροταξίας – Οικισμού και Περιβάλλοντος (1988).

 

Υδρογεωλογική έρευνα στα πλαίσια της Μικροζωνικής μελέτης της Καλαμάτας.

Φορέας: Ο.Α.Σ.Π. (1987).

 

Υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής των εγκαταστάσεων της μονάδας Αγχιάλου – Θεσσαλονίκης της ΚΕΚΣΟΕ ΣΥΝ.ΠΕ.

Φορέας: ΚΕΚΣΟΕ ΣΥΝ.ΠΕ. (1987).

 

Υδρογεωλογική αναγνώριση στην περιοχή της Κοινότητας Άνω Κουρουνίου (Ν. Εύβοιας) και προστασία της πηγής υδροληψίας από τον κίνδυνο μόλυνσης.

Φορέας: Κοινότητα Άνω Κουρουνίου Ν. Εύβοιας (1986).

 

Υδρογεωλογική έρευνα περιοχών αποθέσεως απορριμμάτων σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων νερών (περιοχές Αττικής και Ιεράπετρας).

Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1986).