ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Geoenviro

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Το Τεχνικό Γραφείο Μελετών «Ξ.Σταυρόπουλος & Συνεργάτες» αναπτύσσει δραστηριότητα από το 1986 αρχικά ως ατομική επιχείρηση και στη συνέχεια, από το έτος 2006 λειτουργεί ως μελετητική εταιρεία με τίτλο «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε - GΕΟENVIRO E.E».

Η εταιρεία είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Αρ.Μητρώου 736) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και διαθέτει μελετητικά πτυχία:
Κατηγορία 20 - Γ΄ τάξης: Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές Μελέτες.
Κατηγορία 27 - Γ΄τάξης: Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) http://www.segm.gr